Call : Office 02 184 2404-7 Service 086 334 4293, 088 897 7975

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการรับสมัครและดำเนินการสอบสำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน

4.8k view 2018-09-14

     วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 กองการสอบ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการรับสมัครและดำเนินการสอบสำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นสัญญาบัตร ณ IWISH HOTEL จว.นนทบุรี​
โดยมี พล.ต.ต.ศุภรักษ์​ ไชยลัง​การณ์​ ผบก.กส.​ เป็นประธาน​

และบริษัทเบนเนกซ์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในส่วนของการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาใช้ในการสอบคัดเลือก

   ปัจจุบันบริษัทหรือองค์กรรัฐต่างๆได้ให้ความสำคัญเรื่องของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าทำงานในส่วนงานนั้นๆเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่ต้องการให้การสอบเข้าทำงานเป็นไปตามความรู้ความสามารถของตนเอง โดยปราศจากการทุจริต คอรัปชั่นเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถ มีจริยธรรม ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ  ทางเบนเนกซ์จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย วางระบบ และต่อยอดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จึงขอเสนอ การนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ที่เข้ารับการ
สอบคัดเลือกของหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สองข้อด้วยกัน
1. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านนั้นจริงๆ
2. เพื่อป้องกันการทุจริตของผู้เข้าสอบแข่งขันเพราะสามารถพิสูจน์ตัวตนบุคคลนั้นได้ (การเข้าสอบแทนกัน )

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.