Call : Office 02 184 2404-7 Service 086 334 4293, 088 897 7975

ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าของ SONIC


ที่อยู่อาศัย

สถานศึกษา

สถาบันการเงิน

หน่วยงานราชการ

ห้างสรรพสินค้า / ร้านค้า

อุตสาหกรรม

โรงพยาบาล

อื่นๆ


ลำดับ รายการ
1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
3 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
5 โรงพยาบาลสินแพทย์
6 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7 Hapm Magna
8 Enerfo
9 Subalu
10 บริษัท อากทิโอะ(ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
12 บมจ. พัฒน์กล
13 ฤทธา จำกัด
14 UNITED FOOD
15 SCG
16 เสริมสุข
17 Toyota
18 Volvo
19 Unicharm
20 KYB (Thailand) Company Limited
21 บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
22 อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
23 บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
24 บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
25 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
26 บ้านกรองน้ำ
27 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
28 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย
29 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน
30 บุญถาวร
31 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง
32 ABB กรุ๊ป
33 Nipponham Group
34 บริษัท เอส เอส ไฟเบอร์กลาส จำกัด
35 Sino - Thai Engineering & Construction Public Company Limited
36 บริษัท อีสเทิน แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จำกัด
37 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
38 Leo Global Logistics
39 DHL
40 Hellmann Worldwide Logistics
41 Mitsubishi Logistics (Thailand) Co., Ltd.
42 Smooth E
43 Absolute Yoga
44 NOK AIR
45 The Bank Massage Club
46 SF Cinema
47 บจก. มาซูม่า (ประเทศไทย)
48 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
49 Fitness First
50 FITWHEY
51 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
52 Zenalyse
53 Great System
54 Amarin Book Center
55 LDC Dental
56 Slim up Center
57 สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์
58 ONE 2 AUTO
59 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
60 บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
61 บอลกาแฟ
62 Union Mall
63 Potato Corner
64 เสวย
65 Family Mart
66 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
67 มูลนิธิถันยรักษ์
68 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
69 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
70 สำนักงานประกันสังคม
71 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
72 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
73 สถาบันพัฒนาผีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
74 ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
75 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
76 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
77 กรมบังคับคดี
78 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
79 SME Bank
80 ธนาคารไอซีบีซี
81 SILK SPAN
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์
84 โรงเรียนบางกะปิ
85 X2
86 The Route
87 ศุภาลัย
88 Rayong City Hotel
89 Wanathara
90 Your condo
91 Hua Hin Hillside Resort
92 โรงแรม The Euro Grande
93 หมู่บ้าน Nirvana
94 คอนโด Regent
95 คอนโด Estabe พหลโยธิน 18
96 บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
97 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
98 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
99 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.