Call : Office 02 184 2404-7 Service 086 334 4293, 088 897 7975

งานสอบตำรวจ สายอำนวยการทางด้านบัญชี 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา

7.7k view 2019-05-29

การสอบตำรวจ สายอำนวยการทางด้านบัญชี 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา ที่ผ่านมา ใช้เครื่องสแกนนิ้วของบริษัทเบนเนกซ์เก็บลายนิ้วเมือผู้เข้าสอบ เพื่อป้องกันการเข้าสอบแทนกัน เมื่อมีการใช้เครื่องสแกนเพื่อเก็บบันทึกลายนิ้วมือในห้องสอบแล้ว จะไม่สามารถจ้างวานเข้าสอบแทนกันได้ เนื่องจากลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้เข้าสอบ จะไม่เป็นลายนิ้วมือคนคนเดียวกันกับตัวจริงที่ยื่นใบสมัคร เพราะหากว่าผู้สมัครสอบตัวจริงไม่มีลายนิ้วมือที่สแกนเก็บไว้ในห้องสอบแล้ว จะไม่มีลายนิ้วมือของตนเองในวันประกาศผลสอบหากว่าสอบผ่าน เนื่องจากลายนิ้วมือที่บันทึกอยู่ในเครื่องสแกน เป็นของผู้ที่มาเข้าสอบแทน

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.