Call : Office 02 184 2404-7 Service 086 334 4293, 088 897 7975

งานสอบตำรวจ สายเนติ 14 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

7.3k view 2019-07-15

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เครื่องสแกนนิ้วมือของทาง Bennex เพื่อเก็บลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าสอบแทนกัน เนื่องจากผู้เข้าสอบ จะต้องถูกบันทึกลายนิ้วมือและถ่ายภาพไป เพื่อนำไปเทียบกันอีกครั้งในวันรายงานตัว เพราะถ้าหากเป็นนิ้วผู้ที่ได้รับจ้างวานให้มาสอบแทน เมื่อถึงวันรายงานตัว ผู้สมัครตัวจริง จะต้องสแกนนิ้วเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนคนเดียวกันกับเมื่อตอนเข้าสอบหรือไม่

 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอมหมายให้ไปเก็บลายนิ้วมือ จะฝึกการเก็บลายนิ้วมือ ฝึกถ่ายรูป และเรียนรู้การทำงานเครื่องสแกนนิ้วมือ เมื่อถึงเวลาสอบ จึงถึงนำเครื่องสแกนนิ้วไปเก็บลายนิ้วมือในสนามสอบ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.