Call : Office 02 184 2404-7 Service 086 334 4293, 088 897 7975

งานสอบตำรวจ 17 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

6.9k view 2019-11-18

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เครื่องสแกนนิ้วมือของทาง Bennex เพื่อเก็บลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ การสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบ 10,000 คน กองการสอบใช้เครื่องสแกนนิ้วมือของทาง Bennex ในการบันทึกลายนิ้วมือและถ่ายรูปของผู้เข้าสอบจำนวน 44 เครื่อง ทางกองการสอบ มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เก็บลายนิ้วมือผู้เข้าสอบให้มีคุ้นเคยกับการใช้เครื่องสแกนก่อนที่เจ้าหน้าที่เก็บลายนิ้วมือจะเข้าไปเก็บลายนิ้วมือในสนามสอบจริง

การเก็บลายนิ้วมือจะช่วยป้องกันการทุจริตในการมาเข้าสอบแทน เนื่องจากผู้มาเข้าสอบจะต้องถูกเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูป หากมีการเข้าสอบแทนกัน ในวันรายงานตัว ผู้สมัครตัวจริงจะไม่สามารถผ่านขั้นตอนได้ เนื่องจากลายนิ้วมือและรูปถ่ายจะไม่ตรง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.