ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าของ SONICลำดับ รายการ
1 โรงแรม The Euro Grande
2 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 โรงพยาบาลสินแพทย์
4 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
6 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
7 กรมบังคับคดี
8 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
9 ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
10 สถาบันพัฒนาผีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
11 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
12 บริษัท อีสเทิน แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จำกัด
13 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
14 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
15 Sino - Thai Engineering & Construction Public Company Limited
16 บริษัท เอส เอส ไฟเบอร์กลาส จำกัด
17 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 บจก. มาซูม่า (ประเทศไทย)
20 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
21 Your condo
22 KYB (Thailand) Company Limited
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
25 อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
26 ธนาคารไอซีบีซี
27 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
28 Hua Hin Hillside Resort
29 Fitness First
30 สำนักงานประกันสังคม
31 Family Mart
32 บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
33 บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
34 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์
35 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
36 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
37 บ้านกรองน้ำ
38 โรงพยาบาลกรุงเทพ
39 โรงเรียนบางกะปิ
40 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย
41 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน
42 หมู่บ้าน Nirvana
43 บุญถาวร
44 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง
45 SILK SPAN
46 ABB กรุ๊ป
47 คอนโด Regent
48 คอนโด Estabe พหลโยธิน 18
49 Nipponham Group
50 FITWHEY
Page 1 of 2 (54 topic) 1 2
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.