ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าของ SONIC


ลำดับ รายการ
1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 กรมบังคับคดี
3 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
6 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
7 ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
8 สถาบันพัฒนาผีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
10 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
11 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
12 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
13 บริษัท อีสเทิน แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จำกัด
14 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
15 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16 Sino - Thai Engineering & Construction Public Company Limited
17 บริษัท เอส เอส ไฟเบอร์กลาส จำกัด
18 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
19 บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
20 บริษัท สตาร์โฮม จำกัด
Page 1 of 1 (20 topic) 1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.