Call : Office 02 184 2404-7 Service 086 334 4293, 088 897 7975

S902


Detail

"S902 เป็นเครื่องสแกนแบบควบคุมประตูและบันทึกเวลาเครื่องแรก

ที่ใช้นวัตกรรมหัวอ่านใหม่ล่าสุด SilkID Sensor ทีทำงานร่วมกันกับ ระบบจดจำใบหน้า และบัตร RFID"

 

 

    S902  มีหัวอ่านลายนิ้วมือแบบ SilkID ทำให้ตัวหัวอ่านสามารถทำงานได้ดี แม้อยู่ภายใต้แสงจ้า อีกทั้งยังมีความแม่นยำ

ในการตรวจสอบลายนิ้วมือสูง ถึงแม้ลายนิ้วมือจะชื้น แห้ง หรือหยาบ ซึ่งหัวอ่าน SilkID นี้จะอ่านได้ลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว

กว่าระบบหัวอ่านเดิมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ S902 ยังใช้ algorithm จัดเก็บใบหน้าใหม่ล่าสุด ซึ่งมีระบบจดจำใบหน้า

ที่สามารถตรวจจับใบหน้าปลอม และยังมีระบบป้องกันไม่ให้บันทึกใบหน้าซ้ำอีกด้วย

ซึ่งจะทำให้ S902 จะเป็นรุ่นที่จะนำพาไปสู่ประสบการณ์ที่แตกต่างจากเดิมของเครื่องสแกนใบหน้าที่เคยใช้มาเลยก็ว่าได้

 

คุณสมบัติ

 - หน้าจอสีขนาด 2.8 นิ้ว

 - รองรับ 2,000 ใบหน้า

 - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ

 - รองรับ ID/Mifare 3,000 ใบ (ฟังก์ชั่นเสริม)

 - รองรับบันทึกเวลา 100,000 รายการ

 - หัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Silk-ID Sensor ป้องกันลายนิ้วมือปลอม อ่านรวดเร็ว ชัดเจน

 - มีแบตเตอรี่สำรอง 2,000 mAh สำรองไฟในตัว สามารถปิดหรือเปิดการใช้งานได้

 - ระบบแสงอินฟราเรดช่วยในการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย 

 - ดึงข้อมูลผ่าน TCP/IP, USB Disk, RS232/485

 - รองรับ ADMS (ฟังก์ชั่นเสริม)

 - มีกล้องถ่ายภาพ สามารถเก็บภาพถ่ายขณะสแกนผ่าน หรือไม่ผ่านได้

 - ป้องกันการบันทึกใบหน้าซ้ำ มีระบบตรวจจับใบหน้าปลอม

 - สามารถเลือกให้จัดเก็บบันทึกเวลา บันทึกวนทับ หรือแจ้งเตือนก็ได้

 - รองรับการควบคุมประตูเต็มรูปแบบ รองรับ Anti-Passback สามารถต่อกับ Magnetic , Door Sensor, exit button, Alarm, Doorbell

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.